วลีสั้นๆที่ใช้สำหรับการบอกทางในภาษาอังกฤษ

เรามาเรียนรู้วลีสั้นๆที่สำคัญๆที่เอาไว้ใช้สำหรับการบอกทางในภาษาอังกฤษกันเถอะว่ามีวลีอะไรกันบ้าง

 • Go straight ตรงไป
 • Turn left เลี้ยวซ้าย
 • Turn right เลี้ยวขวา
 • Go past ผ่าน
 • Cross ข้าม
 • Go along + ไปเรื่อยๆตาม
 • Go along the road ไปเรื่อยๆตามถนนเส้นนี้
 • Around the corner อยู่ใกล้ๆตรงหัวมุม
 • Go up or walk up the street เดินไปที่ถนน
 • Take this road ใช้ถนนเส้นนี้
 • Walk to the corner เดินไปที่หัวมุมนั้น
 • Follow this street for 200 meters เดินตามถนนไป 200 เมตร
 • Between ระหว่าง
 • Behind ข้างหลัง
 • Go through ทะลุผ่าน
 • In front of อยู่ข้างหน้า
 • Near ใกล้ๆกับ
 • Next ถัดไป ถัดจาก