วลีภาษาอังกฤษสำหรับคนที่ชอบเที่ยวต้องรู้

สำหรับที่ชื่นชอบการท่องเที่ยว เดินทางไปยังที่ต่างๆรอบโลกแน่นอนว่าภาษาอังกฤษเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารที่จะพาเราไปเที่ยวยังที่ต่างๆได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น ดังนั้นสิ่งที่ควรรู้ทุกครั้งเมื่อไปเที่ยวก็คือวลีเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ซึ่งวลีในที่นี้ภาษาอังกฤษเรียกว่า Phrasal Verb Travelling โดยกริยาวลีการท่องเที่ยวที่ต้องรู้คือ

  • See off หมายความว่า ไปสนามบิน หรือสถานีเพื่อบอกลา
  • Set off หมายความว่า เริ่มการเดินทางท่องเที่ยว
  • Get in หมายความว่า มาถึงโดยรถไฟ หรือ เครื่องบิน
  • Get off หมายความว่า จากไปด้วย รถบัส รถไฟ หรือ เครื่องบิน
  • Take off หมายความว่า เมื่อเครื่องบินมาถึงหรือบินขึ้น
  • Check in หมายความว่า มาถึงและลงทะเบียนที่โรงแรมหรือสนามบิน
  • Hold up หมายความว่า เลื่อนหรือล่าช้าของการท่องเที่ยว
  • Check out หมายความว่า ชำระเงินเมื่ออกจากโรงแรม
  • Get away หมายความว่า ไปพักผ่อนหรือหยุดพักระยะสั้นๆ
  • Get on หมายความว่า ขึ้นรถบัส รถไฟ หรือเครื่องบิน