วลีภาษาอังกฤษยอดฮิต ทีใช้ในวงการไอที

วันนี้มาเรียนรู้วลียอดฮิตที่ใช้งานทางเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์หรือ ที่เรียกกันว่าวงการไอที ใครที่ได้ทำงานเกี่ยวกับไอที หรือ คอมพิวเตอร์คงจะคุ้นชินกับวลีเหล่านี้มาบ้างแล้ว แต่กับคนอื่นๆที่ไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับไอทีอาจจะไม่คุ้นชินกันสักเท่าไร หรือบางคนก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ไม่่รู้ความหมายที่ถูกต้องก็ได้ เอาละมาดูตารางวลีภาษาอังกฤษยอดฮิต ทีใช้กับเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์ และ ประโยคตัวอย่างการใช้งาน ด้านล่างกันเลยจ้า

 

วลีภาษาอังกฤษยอดฮิต ทีใช้กับเทคโนโลยีหรือคอมพิวเตอร์

กริยาวลี ความหมาย ประโยคตัวอย่างการใช้งาน
log in,
sign in,
sign-in
v. connect to a computer using a username and password

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อ username และ รหัส Password
n. page or act of registering permission to use a program

หน้าที่ใช้สำหรับเข้าสู่ระบบ

To begin, log in to your desktop system.
hook up to connect wires from machines to a power source or other machines

ต่อปลั๊กไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เชื่อมเครื่องทั้งสองเครื่องผ่านสายเข้าด้วยกัน

Would you please help me hook up the Internet cable?
power up,
turn on
provide power to a machine

จ่ายไฟเข้าเครื่อง

Press the red button to power up your tablet.
boot up,
start up
begin running a computer system

เปิดเครื่องเข้าสู่ระบบปฏิบัติการ(ระบบปฏิบัติการ เช่น Windows, Android)

Wait a second, my computer is booting up.
set up v. to install a new computer program or assemble a computer system

ติดตั้งโปรแกรม

n. the process of adding information using a computer program

กระบวนการเพิ่ม หรือ กำหนด ข้อมูลเข้าสู่โปรแกรม

This application took a long time to set up.
pull down
pulldown
v.  choose from a menu of options in a computer application extending down from the action bar like a window blind

เลื่อนเมนูในโปรแกรม
n. a menu of options

เมนูของตัวเลือกในโปรแกรม

Look for the file menu and pull down to “Save As…”
click on move a mouse over an item and press to select

เลื่อนเม้าท์อยู่บนปุ่มนั้นๆและคลิก

Click on the start menu to begin.
scroll up

scroll down

to move slowly to the top or bottom of a text

เลื่อนหน้านั้นช้าๆ ลงด้านล่างหรือขึ้นด้านบน

The news story was so long I had to scroll down a lot to read it all.
run out of exhaust a supply of something

ใช้จนหมด

You will run out of disk space if you save copies of all your emails.
back up

backup

v. make an extra copy of a file

การสร้างไฟล์เพิ่มเติมเพื่อสำรอง

 

n. an extra copy of a file

ไฟล์สำรอง

Be sure you back up your files before you change systems.
print out

printout

v. send an electronic document to a printer

สั่งปริ้น

 

n. a printed document

เอกสารที่ปริ้นออกมา

I have to print out the directions before I leave home.
hack into enter a computer or network illegally

แฮค เจาะระบบ

Someone hacked into my bank and stole millions of dollars.
go down stop operating properly

ระบบหยุดทำงาน

I cannot send any emails because the server went down.
wipe out completely erase or delete files

ลบข้อมูลออกอย่างถาวร

Before you donate your computer, be sure you wipe out the hard drive.
pop up

popup

v. to appear suddenly

แสดงออกมาทันที
n. an advertisement that appears suddenly on a computer screen

โฆษณาที่เด่งออกมา

If you do not want to see the ads, turn on your pop up blocker.
plug in

plug-in

v. insert a cord into an outlet or port

เสียบปลั๊ก

 

n. an addition to a software program that performs a certain task

โปรแกรมเสริมที่ทำงานเพิ่มเติมจากโปรแกรมหลัก

Plug in your laptop over there.
sign up register with a service

สมัครสมาชิก

She signed up for an online dating service.
key in type or enter characters using a keyboard

พิมพ์ผ่านแฟ้นพิมพ์

It takes too much time to key in that long password.
opt in / out choose to receive advertising or messages

ตัวเลือกให้รับข่าวสารหรือโฆษณา

The company asked me to opt in to get special offers by email.
filter out remove unwanted email messages

กรองข้อมูลหรืออีเมลที่ไม่ต้องการออก

Can we filter out all the spam on this account?
turn off

shut down

power down

end a session on the computer by closing an application or removing power

ปิดโปรแกรม ปิดเครื่อง

I’m tired, so I’m going to shut down the computer for today.
go online/offline to use the Internet,ใช้อิเตอร์เน็ต/ not use the Internet ไม่ได้ใช้อินเตอร์เน็ต I will send you that information as soon as I can go online.

ที่มาจาก voanews