วลีภาษาอังกฤษน่ารู้เกี่ยวกับการทำงาน

วันนี้มีวลีน่ารู้ที่มักนิยมพูดถึงกันในที่ทำงานมาฝาก เพราะถือว่าเป็นเรื่องราวใกล้ตัวและสามารถนำภาษาอังกฤษเหล่านี้ไปใช้ในที่ทำงานได้ จะมีวลีไหนเด็ดจำไว้ใช้ได้บ้างต้องดู

  • Crunch the number หมายถึง การทำงานที่เกี่ยวกับการคำนวณตำเลขจำนวนมากๆ
  • Take off หมายถึง การเพิ่มจำนวนหรือกลายเป็นที่นิยมอย่างรวดเร็ว
  • People person หมายถึง คนที่รักการเข้าสังคม มีทักษะด้านคนดีมาก เข้ากับคนง่าย เก่งคน
  • Eager beaver หมายถึง คนที่มีพลังในตัวเอง พร้อมทำงานหนัก
  • Hold the fort หมายถึง เป็นที่มีความรับผิดชอบกับบางสิ่งบางอย่างมาก แคร์และใส่ใจผู้อื่นในขณะที่คนอื่นไม่ได้ใส่ใจเท่า
  • Put something off หมายถึง งานถูกเลื่อนออกไป คุณทำงานล่าช้ากว่ากำหนด
  • Golden handshake หมายถึง เงินก้อนใหญ่ที่ให้กับผู้ออกจากงาน
  • Walking paper หมายถึง จดหมายเตือน หรือแจ้งใครบางคนที่ขาดงาน
  • Cash cow หมายถึง ส่วนหนึ่งส่วนใดของธุรกิจที่ทำกำไรได้ และให้ผลตอบแทนจากธุรกิจ
  • Have a lot on your plate หมายถึง คุณมีงานจำนวนมากที่ต้องทำและรับผิดชอบ ณ ขณะนั้น