ลำดับคำคุณศัพท์ (Adjective) ที่ควรรู้

ปกติในประโยคโครงสร้างภาษาอังกฤษโดยทั่วไปที่มีประธาน กริยา และกรรม นั้นมักจะมีคำคุณศัพท์ (Adjective) มาขยายคำนามเสมอ เช่น He is a good boy. จากประโยคนี้ เมื่อแยกออกมาก็จะได้โครงสร้าง คือ He เป็นประธาน is เป็นกริยา boy เป็นคำนามที่เป็นกรรม ดังนั้น good จึงเป็นคำคุณศัพท์ ที่ขยายคำนามคือ boy  อีกที จากตำแหน่งของคำเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าคำคุณศัพท์นั้นจะวางไว้หน้าคำนาม แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้ง คำคุณศัพท์ก็ไม่ได้มีแค่คำเดียวเสมอไป เพราะ คำคุณศัพท์ โดยทั่วไป อาจจะมีทั้ง บอกจำนวน สี สถานที่ ลักษณะเก่าใหม่ แบบนี้เป็นต้น ซึ่งในภาษาอังกฤษก็จะมีลำดับการเรียนคำคุณศัพท์ไว้ในประโยคเช่นกันว่า เวลาเขียนจะให้คำคุณศัพท์ชุดไหนขึ้นก่อน โดยลำดับการเรียงของคำคุณศัพท์ (Adjective) มีดังนี้

  1. How big? ขนาดใหญ่ หรือเล็ก
  2. How old? มีลักษณะใหม่ เก่า อายุเท่าไหร่
  3. What color? มีสีอะไร
  4. Where from? มาจากที่ไหน
  5. What is it made of? ทำจากอะไร

โดยลำดับการเรียง 1-5 ของคำคุณศัพท์นี้เป็นลำดับส่วนใหญ่ที่คาดว่าจะใช้บ่อย ซึ่งในบางประโยคอาจจะไม่ได้มีครบทั้งหมดก็ได้ แต่ข้อให้เรียงลำดับจาก 1 ไป 5 เช่นบางชุดคำอาจจะมีแค่ขนาดและสี ก็ให้เขียน1ก่อนและตามด้วย 3 เช่น Small black eyes หรือบางชุดอาจจะมีแค่ 1 และ 5 เช่น a large wood table เป็นต้น

ตัวอย่าง

  • In the living room there was a beautiful small round marble
  • My mother lives in a big nice new