ฤดูต่างๆ ในภาษาอังกฤษ

season

ในบทความนี้เราจะมารู้จักฤดูต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกัน ซึ่งคำว่าฤดู ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Season ในต่างประเทศจะมีฤดูอยู่ 4 ฤดูผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปในแต่ละปี

 

Winter Season ฤดูหนาว

(ในช่วงเดือน December, January, February)

 

Spring Season ฤดูใบไม้ผลิ

(ในช่วงเดือน March, April, May)

 

Summer Season ฤดูร้อน

(ในช่วงเดือน June, July, August)

 

Autumn Season บางคนอาจจะเรียกว่า Fall  Season   ฤดูใบไม้ร่วง

(ในช่วงเดือน September, October, November)

 

ส่วนบ้านเรา Thailand เรามี 3 ฤดูคือ

Winter Season ฤดูหนาว

Summer Season ฤดูร้อน

Rainy Season หรือ Wet Season ฤดูฝน

 

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.