ร้องตามเพลง พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร

ตอนเวลาเพื่อนๆอาบน้ำหรือขับรถอยู่มีใคร เปิดเพลงไปด้วยแล้วก็ร้องเพลงตามไปด้วยบ้าง ยกมือขึ้น ว่าแต่คำว่าร้องเพลงตามเพลงที่เปิด หรือว่า ร้องตามเพลง ภาษาอังกฤษจะพูดว่าอะไรดีนะ
สำหรับภาษาอังกฤษ คำว่า ร้องตามเพลง ก็คือ Sing along หรือ Singalong

มาดูตัวอย่างการใช้ในประโยคกันหน่อย
The radio station played a Disney’s Frozen song, and I found myself singing along to it.

ถ้าอยู่ในรถแล้วร้องตามเพลงไปด้วยเราก็เรียกว่า Car sing along

หรือร้องเพลงตอนตอนอาบน้ำก็เรียกว่า Shower sing along

และนี้ก็เป็นคำที่เราใช้เรียกเวลาเราร้องตามเพลงนั้นเอง เพื่อนๆอย่าลืมนำคำศัพท์เหล่านี้ไปฝึกพูดฝึกใช้กันในชีวิตประจำวันจะได้เก่งภาษาอังกฤษขึ้นนะจ๊ะ