รู้ไหม MOU ย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรกันนะ

เพื่อนๆสงสัยกันไหมว่า MOU ย่อมาจากอะไรแล้วมันคืออะไรกันนะ?

MOU ที่เรามักจะเคยเห็นหรือได้ยินกันบ่อยๆนั้นย่อมาจาก Memorandum of Understanding ที่เราเรียกย่อๆว่า MOU นั้นและ แต่ว่าถ้าเราจะแปลเป็นภาษาไทยนั้นก็คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

ซึ่งเรามักจะเห็นบริษัทหรือองค์กรหรือหน่วยงานราชการที่มีการร่วมมือการทำอะไรบางอย่างจะต้องมีการเซ็นข้อตกลงการร่วมมือกันระหว่าง 2 บริษัทหรือหลายๆบริษัท โดยเจ้าบันทึกที่ว่าจะเป็นข้อตกลงหรือเจตนาความต้องการของทั้ง 2 ฝ่ายหรือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องโดยจะไม่มีผลทางกฎหมายในกรณีที่หากมีการไม่ปฏิบัติตามและในการเซ็นก็จะมีเป็นพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ หรือที่เราเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า Memorandum of Understanding Signing Ceremony นั้นเอง