รู้เรื่อง Will & Would ฉบับย่อ

มาทำความรู้จัก Will และ Would ฉบับสั้นๆแต่เข้าใจง่ายพร้อมตัวอย่างประโยคไว้สำหรับใช้งานกันดีกว่า ว่า ทั้ง 2 คำนี้ มีการใช้ที่เหมือนและต่างกันอย่างไรบ้าง มาดูกันเลย

เราจะใช้ Will  เมื่อ

 • เป็นประโยคในอนาคต (Future tense)
 • พูดถึงบางสิ่งว่าจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
 • พูดถึงข้อเท็จจริง (to state facts)
 • สำหรับตัดสินใจในขณะที่พูด

ตัวอย่างประโยค

 • Will you come with me to the school?
 • The boys will go to bank tomorrow.

เราจะใช้ Would เมื่อ

 • เป็นอดีตของ Will
 • พูดถึงอดีต
 • พูดถึงอนาคตที่เป็นเรื่องไม่แน่ไม่นอน

ตัวอย่างประโยค

 • He would not come with me to the store yesterday.
 • I think the boys would help you.

เราสามารถใช้ทั้ง Will  และ Would  เมื่อ

 • เสนอบางสิ่งหรือทำการเสนอหรือขอบางสิ่ง

ตัวอย่างประโยค

 • Will you call him today?
 • Will you marry me?
 • Would you call her today