รู้หรือไม่ว่า Have to แปลว่าต้อง!!

Have to เป็นคำที่แสดงถึงความจำเป็นในการทำบางสิ่งบางอย่างสามารถใช้แทน Must ได้ ฉะนั้น Have to จึงแปลว่าต้อง

ตัวอย่าง

I have to stop smoking.

I can’t join the party on Friday. I have to do my report.

You have to have a passport.

เอ๊ะ แล้วแบบนี้ Must กับ have to จะต่างกันอย่างไรล่ะ?! ความจริงแล้วถ้าหากต้องแยก Have to กับ Must อย่างลึกซึ้งแล้วล่ะก็ Must แสดงถึงความรู้สึกและความจำเป็นของผู้พูด ส่วน Have to เป็นข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงอำนาจหรือภาระหน้าที่ที่ได้รับ เป็นสิ่งที่ต้องทำ

ตัวอย่าง

I must phone Catherin, I haven’t phoned her for ages.

You must cut down on your expenses.