รูปทรงแบบต่างๆในภาษาอังกฤษ

มาเรียนรู้คำศัพท์ของรูปทรงประเภทต่างๆเป็นภาษาอังกฤษกันว่ารูปทรงในแต่ละแบบนั้นเรียกว่าอย่างไร มาดูกันเลย

 • Cube หมายถึง ลูกบาศก์
 • Cylinder หมายถึง กระบอก
 • Star หมายถึง ดาว
 • Crescent หมายถึง พระจันทร์เสี้ยว
 • Arrow หมายถึง ลูกศร
 • Cross หมายถึง กากบาท
 • Heart หมายถึง หัวใจ
 • Oval หมายถึง รูปไข่
 • Rhombus หมายถึง รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • Square หมายถึง สี่เหลี่ยม
 • Pentagon หมายถึง รูปห้าเหลี่ยม
 • Circle หมายถึง วงกลม
 • Parallelogram หมายถึง สี่เหลี่ยมด้านขนาน
 • Right triangle หมายถึง สามเหลี่ยมมุมฉาก
 • Scalene triangle หมายถึง รูปสามเหลี่ยมขนมเปียกปูน
 • Triangle หมายถึง สามเหลี่ยม
 • Hexagon หมายถึง หกเหลี่ยม
 • Heptagon หมายถึง เจ็ดเหลี่ยม
 • Octagon หมายถึง แปดเหลี่ยม
 • Nonagon หมายถึง เก้าเหลี่ยม

ทีนี้ก็รู้แล้วนะว่ารูปทรงแบบต่างๆ จะกี่เหลี่ยม ทรงกระบอก ดาว วงกลม เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร ต่อไปเราสามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้บรรยายลักษณะสิ่งของต่างๆได้ง่ายขึ้น