รายละเอียดผลคะแนนในแต่ละเทอมเวลาเรียนที่ออสเตรเลีย

จากบทความที่แล้วที่เล่าถึงพิธีจบการศึกษาในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 5 ของแต่ละเทอมนั้น นักเรียนจะต้องมารับผลคะแนนด้วยตนเองในช่วงเช้า แล้วคุณครูจะมาอธิบายเป็นรายบุคคลถึงผลคะแนนดังกล่าว ครั้งนี้เลยจะมาเล่าถึงรายละเอียดและเอกสารที่นักเรียนนานาชาติทุกคนจะได้รับในวันศุกร์สุดท้ายของแต่ละเทอมนั้นมีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

โดยปกติแล้วเอกสารที่นักเรียนนานาชาติแต่ละคนจะได้รับในวันรับผลการเรียนนั้น จะได้ รับเอกสาร 3-4 ชุดดังนี้

  1. ผลการประเมินในการทำ Project ด้านการพูดภาษาอังกฤษ: เอกสารฉบับนี้จะมีการแจกแจงรายละเอียดของการทดสอบการพูดและสนทนาภาษาอังกฤษใน Project ของเทอมนั้น โดยระบุการให้คะแนนอย่างละเอียด ซึ่งคุณครูประจำชั้นเราจะเป็นผู้ประเมินพร้อมทั้งเขียน Comment ไว้ให้นักเรียนทุกคนอย่างแตกต่างกัน
  2. ผลการประเมินในการทำ Project ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ: เอกสารฉบับนี้จะคล้ายๆกับฉบับแรกเกือบทุกอย่างแต่จะแตกต่างกันตรงที่เป็นการประเมินด้านไวยากรณ์ภาษอังกฤษของเราหรือ Grammar โดยเกณฑ์การประเมินก็จะแตกต่างกันออกไป และทั้งนี้ทั้งนั้นคุณครูก็จะมี Comment ให้นักเรียนแต่ละคนอย่างเช่นเคย เพราะนักเรียนแต่ละคนอ่อนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแตกต่างกันไป
  3. สรุปผลการสอบของทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ: จะเป็นเอกสารที่สรุปคะแนนทุกด้านการสอบในเทอมนั้น เช่น การสอบฟัง พูด อ่าน และเขียน บางเทอมจะมีเพิ่มเข้ามาเป็น Project และรายงานเรียงความต่างๆซึ่งแล้วแต่หลักสูตรของเทอมนั้นที่นักเรียนได้เรียน
  4. เอกสารยืนยันการเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษ: สำหรับฉบับนี้ จะได้เฉพาะนักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรแล้วเท่านั้น โดยปกติจะมอบให้ในช่วงพิธีจบการศึกษา แต่ถ้าใครไม่ได้เข้าร่วมมีความจำเป็นก็สามารถรับพร้อมกับเอกสารอื่นได้เลยทีเดียว โดยเอกสารฉบับนี้จะระบุไว้ว่านักเรียนคนนี้เรียนหลักสูตรไหนมาบ้าง ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ เป็นต้น คล้ายๆกับประกาศนียบัตร

จากการรับผลการเรียนในวันสุดท้ายของแต่ละเทอมนั้นจะทำให้นักเรียนได้เห็นผลการเรียนที่นักเรียนแต่ละคนตั้งใจไว้ โดยจะยิ่งเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับนักเรียนแต่ละคน ที่คุณครูจะเข้ามาอธิบายผลให้ทุกคนแบบตัวต่อตัว ทำให้นักเรียนทุกคนรู้ว่าตัวเองต้องพัฒนา เพิ่มตรงจุดไหนเป็นพิเศษ พร้อมคำแนะนำจากคุณครู เราเชื่อว่านักเรียนนานาชาติแต่ละคนก็มีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไป และเมื่อพวกเขารู้ว่าพวกเขาด้อยตรงไหน มันก็จะทำให้เขาแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและพัฒนาภาษาอังกฤษต่อไปได้ง่ายมากขึ้น

คำศัพท์ทิ้งท้าย

Results (N.) แปลว่า ผล , ผลลัพธ์ ,ผลสอบ