รัฐวิสาหกิจ ภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรกันนะ

640px-tot_public_company_ltd
จะพูดว่า บริษัทรัฐวิสาหกิจ เป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรดีนะ?
ก่อนอื่นมารู้จักกันก่อนว่า รัฐวิสาหกิจหมายถึงอะไร

รัฐวิสาหกิจ นั้นหมายถึงบริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือว่าถือหุ้นมากกว่า 50% ขึ้นไปตัวอย่างบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจก็คือ บริษัท ทีโอที บริษัท การบินไทย บริษัท ปตท. เหล่านี้เป็นต้น

จากที่ว่า รัฐวิสาหกิจก็คือ บริษัทที่รัฐบาลเป็นเจ้าของ ดังนั้นเราจึงเรียกว่า รัฐวิสาหกิจเป็นภาษาอังกฤษว่า Government-owned company หรือ State-owned company นั้นเอง

จะสังเกตเห็นว่า มีคำว่า Government และ State ซึ่งบ่งบอกว่าเป็นของรัฐบาลหรือประเทศนั้นๆ ทีนี้เราก็ทราบกันแล้วนะว่าจะพูดว่า บริษัทรัฐวิสาหกิจ เป็นภาษาอังกฤษว่าอะไร