รักแรกพบ จะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรได้นะ

ถ้าเราจะพูดว่า รักแรกพบ เป็นภาษาอังกฤษจะพูดอย่างไรได้นะ
คำว่า รักแรกพบ หรือ รักแรกพบเพียงสบตา ในภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Love at first sight

ตัวอย่างการนำมาใช้ในประโยคเช่น
When I saw Nan, it was love at first sight. I knew straight away that she was the one for me.

Mike says he doesn’t believe in love at first sight, but that’s just because he’s never experienced it.

Most people think love at first sight is bullshit.

It was love at first sight.

เพื่อนๆสามารถนำเอาไปใช้พูดในชีวิตประจำวันได้นะ ถ้าใครเจอรักแรกพบแล้วสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะ Love at first sight