ระดับคำศัพท์ของการหัวเราะน่ารู้

คำว่า หัวเราะ ในภาษาอังกฤษ เรามักจะใช้คำว่า Laugh ซึ่งรู้ไหมว่าคำศัพท์ในภาษาอังกฤษยังแบ่งประเภทระดับการหัวเราะได้อีกหลายแบบ วันนี้เราจึงมีคำศัพท์และตัวอย่างการใช้งานคำศัพท์หัวเราะแต่ละแบบมากฝากกันดังนี้

  • Chuckle มีความหมายว่า ขำ ตลกแบบเบาๆ อารมณ์แบบ หัวเราหึๆ เช่น My joke wasn’t very funny, but chuckled a little when I told it.
  • Snicker มีความหมายว่า ยิ้มในใจ ขำ หัวเราะในใจ เช่น I snickered when my friend spilled his coffee in front of the girl he like.
  • Giggle มีความหมายว่า หัวเราะต่อกระซิก ขำ เช่น The children could not stop giggling while they were playing in the snow.
  • Crack up มีความหมายว่า หัวเราะ ขำมากๆ จนไม่สามารถควบคุมได้ เช่น I cracked up when I saw Toby dressed up like an elf.

 

เป็นอย่างไรบ้างกับคำศัพท์ระดับการหัวเราะที่หลากหลาย  ต่อไปนี้ถ้าหากจะใช้คำศัพท์คำว่าหาเราะ เราอาจจะไม่ได้พิจารณาแค่คำว่า Laugh เพียงอย่างเดียวแล้ว แต่ยังมีคำศัพท์ที่มีความหมายเดียวกันแต่ต่างระดับกันด้วย