รอแป๊ปนะ รอเดี๋ยวก่อน ไม่นานหรอก จะพูดเป็นภาษาอังกฤษยังไง

จะพูดว่า รอแป๊ปนะ รอเดี๋ยวก่อน ไม่นานหรอก จะพูดเป็นภาษาอังกฤษได้ว่าอย่างไรดี มาอ่านบทความนี้ได้มีคำตอบให้จ้า

การจะบอกรอแป๊ปนะ รอเดี๋ยวก่อน สามารถพูดได้หลายแบบ เราสามารถเอาวลีเหล่านี้ไปประยุกต์การใช้งานกันได้เช่น

One sec.
One moment.

Hold on.
Hang on.

Hold on a second.
Hold on a minute.

Hang on a second.
Hang on a minute.

Wait a second. หรือ wait a sec.
Wait a minute.

Just a second.
Just a minute.

Wait a moment.
Just a moment.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.