รวมคำถาม How ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

รวมประโยคคำถาม How ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

How come? ทำไมกัน?
How come you can’t go to shopping? ทำไมไปชอปปิ้งไม่ได้?
How so? ยังไงกัน ทำได้ยังไง?
How are you? เป็นไงบ้าง?
How have you been? เป็นอย่างไรบ้าง?
How old are you? อายุเท่าไร?
How much is it? / How much is this? / How much is that? ราคาเท่าไร?
How many guests were there? จำนวนแขกที่มากี่คน?
How long does it take? ใช้เวลานานเท่าไร
How did you do that? คุณทำแบบนั้นได้อย่างไร?
How can we go there? เราจะไปที่นั้นอย่างไร?
How do you cook Tom yam? คุณทำต้มยำกุ้งยังไง?
How often do you exercise? คุณออกกำลังกายบ่อยแค่ไหน?
How can we improve English? เราจะปรับปรุงการเรียนภาษาอังกฤษอย่างไร?
How tall is he? เขาสูงเท่าไร?
How long is the river? แม่น้ำยาวเท่าไร?
How does she feel? เธอรู้สึกอย่างไร?
How does she go to school? เธอไปโรงเรียนอย่างไง?
How do you say noodle in Thai language? คุณพูด noodle ในภาษาไทยว่าอย่างไง?