รวมคำถามที่มีคำว่า Where ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

รวมประโยคคำถามที่มีคำว่า Where ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

Where is my baby? ที่รักของฉันอยู่ที่ไหน?
Where do you work? คุณทำงานที่ไหน?
Where is the love? ความรักอยู่ที่ไหน?
Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน?
Where are you from? คุณมาจากไหน?
Where is your work? คุณทำงานที่ไหน?
Where are you? คุณอยู่ไหน?
Where do you have lunch? คุณทานข้าวกลางวันที่ไหน?
Where are you going? คุณกำลังจะไปไหน?
Where is Jane? เจนอยู่ทีไหน?
Where is the shopping mall? ห้างสรรพสินค้าอยู่ไหน?
Where is Chiang Rai? เชียงรายตั้งอยู่ที่ไหน?
Where have you been? คุณไปอยู่ที่ไหนมา?
Where did you buy this book? คุณซื้อหนังสือเล่มนี้ที่ไหน?
Where is your house? บ้านของคุณอยู่ที่ไหน?