รวมคำถามที่มีคำว่า When ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

รวมประโยคคำถามที่มีคำว่า When ที่มีการใช้งานบ่อยๆในชีวิตประจำวัน ที่เราควรจะรู้ไว้

When are you free? คุณว่างเมื่อไหร่?
When are you available? คุณว่างเมื่อไหร่?
When shall we meet? เราควรเจอกันตอนไหน?
When do you get up? คุณตื่นนอนเมื่อไร?
When do you love me? คุณเริ่มรักฉันตอนไหน?
When does the class finish? เลิกเรียนตอนไหน?
When is your birthday? วันเกิดของเธอเมื่อไร?
When do you work? คุณทำงานตอนไหน?
When is dinner ready? อาหารค่ำพร้อมตอนไหน?
When will we leave? เราไปกันตอนไหน?
When were you born? คุณเกิดเมื่อไร?
When will you go home? คุณจะกลับบ้านเมื่อไร?
When will you visit me? คุณจะมาเยี่ยมฉันเมื่อไร?
When are you taking an exam? คุณสอบเมื่อไร?
When will you learn English? คุณจะเรียนภาษาอังกฤษเมื่อไร?
When will we meet again? เราจะเจอกันอีกเมือ่ไร?
When does the movie start? หนังเริ่มเมื่อไร?
When does the movie end? หนังจบเมื่อไร?
When does the meeting end? ประชุมจบเมื่อไร?
When did you make this? คุณทำสิ่งนี้เมือไร?
When do you have time to do that? คุณมีเวลาตอนไหนทำสิ่งนั้น?
When was the last time you call your mom? คุณโทรหาแม่ครั้งล่าสุดเมื่อไร?
When is this over? เมื่อไรจะจบกัน?