มาแบ่งช่วงเวลาในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดกัน

เรื่องของเวลาในภาษาอังกฤษนั้นก็มีคำศัพท์ที่หลากหลาย และแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาในทุกๆวัน ซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะคุ้นเคยกันแค่ 3 ช่วง เวลา คือตอนเช้า ตอนกลางวัน และตอนเย็น คำศัพท์ที่ใช้ทั่วไปก็คือ Morning , Afternoon ,Evening แต่รู้ไหมว่าความจริงแล้วเวลาในหนึ่งวันมันยังมีความละเอียดภายในช่วงเวลาของมันอีก ว่าถึงเวลาไหน เรียกว่าอะไร ดังนนั้นวันนี้จะมีตารางเทียบเวลากับคำศัพท์ภาษาอังกฤษให้จะได้นำไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ดังนี้

คำศัพท์ Time of the Dayช่วงเวลาที่นับเริ่มต้นไปจนถึงเวลาสิ้นสุด
Early Morningช่วงเวลา 2 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น ประมาณ 6 โมงเช้า
Dawn ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว หรือ รุ่งอรุณ
Morningช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นไปจนถึงเที่ยงวัน
Early Afternoonประมาณ 11 โมงเช้า ไปจนถึง บ่ายโมงตรง (11.00-13.00)
Noonเที่ยงวัน 12.00 น.
Afternoonตั้งแต่เที่ยงวันไปจนถึง 5โมงเย็น  (12.00-17.00)
Late Afternoonประมาณ 4 โมงเย็น ไปจนถึง 6โมงเย็น (16.00-18.00)
Early Eveningประมาณ 5 โมงเย็น ไปจนถึงหนึ่งทุ่มตรง (17.00-19.00)
Dusk Eveningช่วงเวลาพระอาทิตย์ตกดิน
Late Eveningประมาณ 3 ทุ่มไปจนถึง 5 ทุ่ม (21.00-23.00)
Night ช่วง 5 ทุ่มไปจนถึงประอาทิตย์ขึ้น
Midnightเที่ยงคืน 24.00 น.
Middle of the Nightประมาณตี1ไปจนถึงช่วงเวลา 2 ชั่วโมงก่อนพระอาทิตย์ขึ้น