มาเรียนรู้ Infinitive without to กันเถอะ

จากบทความที่แล้วเราได้พูดถึง Infinitive with to หรือ กริยาดั้งเดิมที่มี to นำหน้าไปแล้ว พอจะได้เห็นตัวอย่างและหลักการใช้ไปเบื้องต้นกันบ้าง สำหรับบทความนี้จะมาพูดถึงประเด็น Infinitive without to นั่นก็คือ กริยาที่เป็นต้นฉบับดั้งเดิมเช่นกันแต่ไม่มี to  มาดูหลักการใช้กัน

กริยา Infinitive without to คือ กริยาต้นฉบับที่ไม่มี to นำหน้า ไม่ผันตามประธานและTense ด้วย มีหลักการใช้งานที่ควรรู้ดังนี้

 • Infinitive without to จะวางหลังกริยาช่วยต่างๆ เช่น Would rather, Had better, Must , May, Can เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • I would rather go with you.
 • May I help you?

 

 • สามารถใช้ได้ในโครงสร้างนี้ กริยา + คำนาม/สรรพนาม+ Infinitive without to

ตัวอย่าง

 • Please let me drive the car for you.

 

 • ใช้กับ Linking Verb ได้แก่ feel, smell, taste, look, see, sound, watch, hear, seem เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • I saw Sean get onto his motorcycle and drive

 

 • ใช้หลัง Why not เพื่อเป็นการตอบรับคำแนะนำ หรือ ความเห็นด้วย

ตัวอย่าง

 • Why not give him some gifts?

 

 • ใช้ในการเชื่อมกริยาด้วย expect หรือ but

ตัวอย่าง

 • He does nothing except watch the television.

 

 • เมื่อมีตัวเชื่อม and , or , than  แล้วกริยาตัวแรกมี to อยู่แล้ว กริยาตัวหลังจะใส่หรือไม่ใส่ to ก็ได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ใส่ to

ตัวอย่าง

 • Would you like to stay home or come with me tonight?

One response to “มาเรียนรู้ Infinitive without to กันเถอะ

 1. Pingback: มาเรียนรู้ Infinitive with to กันเถอะ | ShortEng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา·

Comments are closed.