มาเรียนรู้ Infinitive with to กันเถอะ

Infinitive เป็นกริยาต้นฉบับหรือแบบดั้งเดิม นั่นหมายความว่า กริยานั้นจะต้องไม่มีการผันรูป ไม่มีการเติม s –es –ed -ing หรือใดๆทั้งสิ้น และถ้าบอกว่า Infinitive with to ก็คือ  to ที่ตามด้วย กริยาที่เป็น Infinitive ในทางกลับกัน ถ้าเป็น ว่า Infinitive without to ก็คือ กริยาที่ไม่มี to  แต่ยังคงเป็น Infinitive อยู่ ดังนั้นวันนี้เรามาดูหน้าที่และตัวอย่างการใช้ ของ Infinitive with to กันก่อน

กริยา Infinitive with to คือ กริยาต้นฉบับที่มี to  นำหน้า มีหลักการใช้งานที่ควรรู้ดังนี้

 • สามารถเป็นประธานของประโยคได้เมื่อต้องการกล่าวถึงบางอย่างที่พิเศษ ละจะต้องใช้กริยาเป็นเอกพจน์เสมอ

ตัวอย่าง

 • To lean against the door is dangerous.

ในขณะที่ต้องการพูดถึงเรื่องทั่วๆไปเราสามารถใช้ Gerund แทนได้ เช่น Parking in a school is easy.

 • Infinitive with to สามารถเป็นส่วนหนึ่งของกรรมหรือสามารถเป็นกรรมเองได้ในประโยค ตามโครงสร้างนี้

กริยา + how/what/where/when/which/why + Infinitive with to ซึ่งกริยาในโครงสร้างนี้ได้แก่ ask, decide, know, show, remember, understand, warn, learn, forget, want to know, see เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • He showed her how to use a program.

 

 • ใช้กับ Verb to be ในการแสดงประโยคคำสั่งหรือตั้งใจกับกริยาบางตัว เช่น agree, appear, attempt, learn, prefer, lose, plan, offer  เป็นต้น

ตัวอย่าง

 • She is to lose weight.

 

 • ใช้วางไว้หลังคำนามแทน Relative Clause เพื่อแสดงความต้องการหรือความจำเป็น

ตัวอย่าง

 • I gave him some money to buy three ponds of cake.

 

 • สามารถใช้ได้ในโครงสร้างนี้ กริยา + คำนาม/สรรพนาม + Infinitive with to

ตัวอย่าง

 • He taught me (how) to dive.
 • She would like me to go with you.

 

 • ใช้เป็น Adjective Clause ในการขยายกลุ่มคำนี้ เช่น Next, only one, last, first

ตัวอย่าง

 • She was the first to come

 

 • ใช้เป็น Adjective Phrase

ตัวอย่าง

 • To be honest, I didn’t lie to you.

 

 • ใช้กับ too ที่แสดงความหมายว่ามากเกินไปตามโครงสร้างนี้ too + adj./adv. + (for something)+ + Infinitive with to

ตัวอย่าง

 • She spoke too quickly (for me) to understand.

 

 • ใช้กับ enough ที่แสดงความหมายว่า พอที่จะ ตามโครงสร้างนี้ /adv. + enough + (for something)+ + Infinitive with to

ตัวอย่าง

 • She is old enough to get

 

 • ใช้ กับ So + adj. + as ในประโยคคำถามเพื่อเป็นการขอร้อง

ตัวอย่าง

 • Would you be so kind as to assist me in my homework?

จากหลักการที่ควรรู้ของ Infinitive with to น่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้อ่านไม่มากก็น้อย และสามารถติดตามอ่าน Infinitive without to กันต่อได้ในบทความถัดไป เรื่อง มาเรียนรู้ Infinitive without to กันเถอะ

One response to “มาเรียนรู้ Infinitive with to กันเถอะ

 1. Pingback: มาเรียนรู้ Infinitive without to กันเถอะ | ShortEng ภาษาอังกฤษอยู่รอบตัวเรา·

Comments are closed.