มาเรียนรู้การออกเสียง ลงท้ายด้วย on กับคำศัพท์เกี่ยวกับอาหารกันดีกว่า

เพื่อนๆทราบกันไหมว่าคำศัพท์บางคำที่ลงท้ายด้วย -on ซึ่งปกติแล้วเราจะอ่านออกเสียงว่า “อ้อน” แต่ที่จริงแล้วเราเข้าใจกันผิดปรากฏว่าไม่ได้ออกเสียงว่า “อ้อน” เลยนะ เรามาดูคำเหล่านั้นกัน โดยในบทความนี้เราจะมายกตัวอย่างที่เกี่ยวกับอาหารกันดีกว่า

🥓 Bacon อ่านออกเสียงว่า Bay-cin

Salmon อ่านออกเสียงว่า Sa-min

Onion อ่านออกเสียงว่า Un-yin

🍋Lemon อ่านออกเสียงว่า Le-min

🍈 Melon อ่านออกเสียงว่า Me-lin

Cinnamon อ่านออกเสียงว่า Ci-ni-min

🦁Lion อ่านออกเสียงว่า Lye-in (อันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครรับประทานเนื้อสิงโตไหมนะ)

และนี้ก็เป็นตัวอย่างของ คำศัพท์บางคำที่ลงท้ายด้วย -on ในการออกเสียงที่เราอาจจะออกเสียงผิดไม่ตรงกับเจ้าของภาษาและการเขียนก็ได้ ยังไงเพื่อความถูกต้องเวลาเราเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆก็ควรจะมาเปิดฟังคำอ่านไปด้วยหรือเช็คจาก Phonetics ก็ได้ โดยแนะนำให้เราเช็คจากเว็บไซต์ Dictionary เช่น https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/ หรือ https://dictionary.cambridge.org/dictionary/