มาอวยพรวันเกิดเป็นภาษาอังกฤษกัน

ปกติเวลาเราอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เราก็จะพูดว่า Happy birthday หรือบางคนก็อาจจะเขียนสั้นๆย่อว่า HBD ดังนั้นวันนี้เรามีประโยคอวยพรวันเกิดภาษาอังกฤษที่น่าสนใจและเก็บไว้ใช้อวยพรวันเกิดของเพื่อนกัน

 • I hope you have a wonderful birthday.
 • I wish you all the best on your special day.
 • I hope you have a fantastic day a fantastic year
 • Many happy returns of the day!
 • Many more happy returns!
 • I wish you a wonderful birthday!
 • with laughter!
 • May you have a fantastic day and many more to come!
 • to come.
 • Wishing you a day that is as special as you are.
 • Have a great one!
 • Have a good one!
 • May your birthday be filled
 • Have a fabulous birthday!
 • Wishing you many more candles to blow.