มาทำความเข้าใจกับหลักการใช้งาน apostrophe s ตอนที่ 1

frog-986032_960_720

โดยทั่วไปแล้วเราใช้ ‘s สำหรับคน เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ โดยหลักการการใช้งาน apostrophe s มีดังนี้

1. คำนามที่ไม่ได้ลงท้ายด้วยตัว s ให้เราใส่ว่า ‘s เช่น
My mother’s house.
My father’s house

2. คำนามที่ลงท้ายด้วยตัว s ให้เราใส่ว่า ’ ต่อท้าย เช่น
My parents’ house.
My friends’ house.

บางคนอาจจะสงสัยว่า ถ้าเราใช้ ‘s สำหรับคน เพื่อแสดงถึงความเป็นเจ้าของ แล้ว ถ้าจะแสดงถึงว่าสิ่งของนี้เป็นของสิ่งของนั้นละจะใช้อะไร
คำตอบก็คือให้ใช้คำว่า of แทน เช่น
Bangkok is the capital of Thailand.

และนี้ก็เป็นหลักการใช้ apostrophe s ตอนที่ 1 สำหรับตอนต่อไป จะมาเจาะลึกว่า การแสดงความเป็นเจ้าของเนี้ยมันก็มีเจ้าของหลายแบบนะ แต่ละแบบจะใช้ apostrophe s ยังไง ในตอน 2