มาทำความรู้จักกับ ตัวเลข Cardinal และ Ordinal ในภาษาอังกฤษกันเถอะ

Cardinal Number คือ ตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวน ของสิ่งของต่างๆว่ามีอยู่เป็นจำนวนเท่าไร เช่น One, two, three, four, five.

Ordinal Number คือ ตัวเลขที่เอาไว้บอก ตำแหน่ง อันดับ ของสิ่งนั้นๆ เช่น 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. ซึ่งเราจะเห็นได้จากวันที่ในประฏิทิน หรืออันดับการแข่งขัน เป็นต้น

ตารางด้านล่างนี้เป็น ตัวเลข ของ Cardinal Number และ Ordinal Number

 

Cardinal   Ordinal
1 One   1st First
2 Two   2nd Second
3 Three   3rd Third
4 Four   4th Fourth
5 Five   5th Fifth
6 Six   6th Sixth
7 Seven   7th Seventh
8 Eight   8th Eighth
9 Nine   9th Ninth
10 Ten   10th Tenth
11 Eleven   11th Eleventh
12 Twelve   12th Twelfth
13 Thirteen   13th Thirteenth
14 Fourteen   14th Fourteenth
15 Fifteen   15th Fifteenth
16 Sixteen   16th Sixteenth
17 Seventeen   17th Seventeenth
18 Eighteen   18th Eighteenth
19 Nineteen   19th Nineteenth
20 Twenty   20th Twentieth
21 Twenty one   21st Twenty-first
22 Twenty two   22nd Twenty-second
23 Twenty three   23rd Twenty-third
24 Twenty four   24th Twenty-fourth
25 Twenty five   25th Twenty-fifth
 
30 Thirty   30th Thirtieth
31 Thirty one   31th Thirty-first
 
40 Forty   40th Fortieth
50 Fifty   50th Fiftieth
60 Sixty   60th Sixtieth
70 Seventy   70th Seventieth
80 Eighty   80th Eightieth
90 Ninety   90th Ninetieth
100 One hundred   100th Hundredth
1000 One thousand   1000th Thousandth