มาทำความรู้จักกับ ตัวเลข Cardinal และ Ordinal ในภาษาอังกฤษกันเถอะ

Cardinal Number คือ ตัวเลขที่เอาไว้บอกจำนวน ของสิ่งของต่างๆว่ามีอยู่เป็นจำนวนเท่าไร เช่น One, two, three, four, five.

Ordinal Number คือ ตัวเลขที่เอาไว้บอก ตำแหน่ง อันดับ ของสิ่งนั้นๆ เช่น 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. ซึ่งเราจะเห็นได้จากวันที่ในประฏิทิน หรืออันดับการแข่งขัน เป็นต้น

ตารางด้านล่างนี้เป็น ตัวเลข ของ Cardinal Number และ Ordinal Number

 

Cardinal Ordinal
1One 1stFirst
2Two 2ndSecond
3Three 3rdThird
4Four 4thFourth
5Five 5thFifth
6Six 6thSixth
7Seven 7thSeventh
8Eight 8thEighth
9Nine 9thNinth
10Ten 10thTenth
11Eleven 11thEleventh
12Twelve 12thTwelfth
13Thirteen 13thThirteenth
14Fourteen 14thFourteenth
15Fifteen 15thFifteenth
16Sixteen 16thSixteenth
17Seventeen 17thSeventeenth
18Eighteen 18thEighteenth
19Nineteen 19thNineteenth
20Twenty 20thTwentieth
21Twenty one 21stTwenty-first
22Twenty two 22ndTwenty-second
23Twenty three 23rdTwenty-third
24Twenty four 24thTwenty-fourth
25Twenty five 25thTwenty-fifth
 
30Thirty 30thThirtieth
31Thirty one 31thThirty-first
 
40Forty 40thFortieth
50Fifty 50thFiftieth
60Sixty 60thSixtieth
70Seventy 70thSeventieth
80Eighty 80thEightieth
90Ninety 90thNinetieth
100One hundred 100thHundredth
1000One thousand 1000thThousandth