มาดูหลักการจำเรื่อง Tense ว่าอะไรคู่กับอะไร!!

หลายครั้ง ข้อสอบ มักชอบถามเสมอๆ เอา Tense นั้นไปใช้กะ Tense นี้ อะไรคู่กะอะไร มาดูกัน
Past Continues Tense จะคู่กันกับ Past Tense โดย เหตุการณ์ Past Continues กำลังดำเนินอยู่ แล้วมี เหตุการณ์ Past Tense เข้ามาขัดจังหวะ หรือมาแทรก
ตัวอย่าง
I was reading the magazine when she came.
While they were studying English, the light went off.

Past Perfect Tense จะคู่กันกับ Past Tense โดย เหตุการณ์ Past Perfect เกิดก่อน แล้วจบไปแล้ว เหตุการณ์ Past Tense ถึงจะตามมา
ตัวอย่าง
I had drunk some milk before the school bus came.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.