มาดูวิธีบอกข่าวดีเป็นภาษาอังกฤษกันเถอะ

การแจ้งข่าวดีให้ผู้รับทราบเป็นเรื่องราวที่ดีและทุกคนก็อยากจะมีวิธีบอกข่าวดีที่แตกต่างกันไป ซึ่งในภาษาอังกฤษก็เช่นกัน มีวิธีการบอกข่าวดีให้คนฟังหรือคนอ่านทราบข่าว โดยแน่นอนว่าวิธีการบอกข่าวดีย่อมมีแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ดังนั้นวันนี้เรามาดูตัวอย่างการบอกข่าวดีกันพร้อมทั้งการตอบรับข่าวดีเมื่อเราได้เป็นคนฟัง เราควรจะตอบกลับอย่างไร

“ข่าวดี”  ภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า “Good News”

ตัวอย่างประโยคการแจ้งข่าวดี – แบบเป็นทางการ

 • I’m really pleased to tell you that…(we’d like to offer you the position)
 • I’d like to tell you that… (you passed the exam)
 • I’m (really) happy to inform you that… (your request has been approved)
 • I’ve got some good news for you… (you’ve been accepted to present at the conference)

ตัวอย่างประโยคการแจ้งข่าวดี – แบบไม่เป็นทางการ

 • Guess what!! (I got the job)
 • I have some amazing / incredible / fantastic / great news for you! (you were accepted to the university)
 • Can you believe it? I/He/She/We… (passed the exam)
 • Hey! I’ve got some good news for you. (The new client accepted our proposal)

ตัวอย่างประโยคการตอบรับข่าวดี – แบบเป็นทางการ

 • That’s great!
 • Well done!
 • I’m (so/really) glad to hear that!
 • Wonderful! Thank you for sharing.
 • I’m /we’re very happy for you.
 • That’s very good news.

ตัวอย่างประโยคการตอบรับข่าวดี – แบบไม่เป็นทางการ

 • Wow! That’s awesome!
 • Fantastic/great/awesome!
 • That’s so great!
 • I’m thrilled for you!
 • I’m so happy for you!
 • Congratulations!
 • That IS good news.
 • I can’t believe it! That’s great!

ตัวอย่างประโยคการ Surprising ข่าวดี

 • Are you sitting down? I’ve got something to tell you.
 • Are you ready for this? I’ve got some good /surprising/great news.