มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวกับ Self น่ารู้กันเถอะ

วันนี้เรามีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับคำว่า Self ที่น่าสนใจมาแบ่งปันความรู้กับทุกคน ที่สามารถนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเหล่านี้มาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน หรือถ้าหากพบเจอจะได้ไม่ งง กัน มาดูกันว่าคำศัพท์ที่ว่ามีคำไหนน่ารู้กันบ้าง

  • Self-made: rich and successful not because of family money but as a result of your own work. มีความหมายในเชิงว่า คนนี้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จไม่ใช่เพราะเงินของครอบครัว แต่เป็นผลจากการทำงานของตัวเอง
  • Self-sufficient: to be able to provide for yourself without the help of other people. มีความหมายประมาณว่า เรามีความสามารถหาเลี้ยงตัวเองได้โดยปราศจากความช่วยเหลือจากผู้อื่น
  • Self-catering: (holiday) meals are not provided, you have to cook your own meals. มีความหมายในเชิงว่า ทำอาหารเอง มักจะพูดถึงในช่วงวันหยุดที่อยู่บ้านไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ไปรับประทานอาหารที่ร้าน แต่คุณทำอาหารเองที่บ้าน
  • Self-addressed: (envelope) you write your own address on it and send it to somebody else so they can send it back to you. หมายถึง การเขียนที่อยู่ตัวเองบนซองจดหมาย โดยคุณเขียนที่อยู่ของคุณเองแล้วส่งไปให้คนอื่นเพื่อที่คนอื่นจะได้ส่งกลับมาหาคุณได้
  • Self-adhesive: (tape) one of its sides is covered with glue and can be stuck to something without the need for glue or water. หมายถึง เทป ที่ด้านใดด้านหนึ่งของมันถูกปกคลุมด้วยกาวและสามารถยึดติดกับบางสิ่งบางอย่างได้โดยไม่ต้องใช้กาวหรือน้ำ