มาดูคำศัพท์ทางภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษควรรู้กันเถอะ

คำว่า ภูมิศาสตร์ ในภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า  Geographical ซึ่งเป็นคำคุณศัพท์  โดยภูมิศาสตร์ ก็คือสิ่งที่เป็นภูมิประเทศในลักษณะต่างๆ ทั้งภูเขา  แหล่งน้ำ ทะเล ชายฝั่ง เกาะ และอีกมากมายบนโลกนี้ ซึ่งเราควรมีพื้นฐานคำศัพท์เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ติดตัวไว้บ้าง เพราะนอกจากจะเป็นความรู้ทั่วไปแล้ว เรายังสามารถนำมาเป็นหัวข้อในการสื่อสาร หรือสนทนาแบบทั่วๆไปได้อีกด้วย ดังนั้นมาดูคำศัพท์ทางภูมิศาสตร์ภาษาอังกฤษควรรู้ดังนี้

 • beach หมายถึง ชายหาด ริมทะเล
 • canyon หมายถึง หุบเขาลึก
 • cave หมายถึง ถ้ำ
 • cliff หมายถึง หน้าผา
 • coast หมายถึง ชายฝั่ง
 • countryside หมายถึง ชนบท
 • desert หมายถึง ทะเลทราย
 • field หมายถึง สนาม
 • glacier หมายถึง ธารน้ำแข็ง
 • hill หมายถึง เนินเขา
 • iceberg หมายถึง ภูเขาน้ำแข็ง
 • island หมายถึง เกาะ
 • jungle หมายถึง ป่า
 • lake หมายถึง ทะเลสาป
 • mountain หมายถึง ภูเขา
 • oasis หมายถึง โอเอซิส แหล่งน้ำกลางทะเลทราย
 • ocean หมายถึง มหาสมุทร
 • polar region หมายถึง ดินแดนขั้วโลก
 • pond หมายถึง บ่อน้ำ
 • rainforest หมายถึง ป่าฝน
 • river หมายถึง แม่น้ำ
 • rocks หมายถึง โขดหิน
 • sand dune หมายถึง เนินทราย
 • sea หมายถึง ทะเล
 • stream หมายถึง ลำธาร กระแส
 • swamp หมายถึง บึง หนอง ตม ปลัก
 • valley หมายถึง หุบเขา
 • volcano หมายถึง ภูเขาไฟ
 • waterfall หมายถึง น้ำตก
 • woods หมายถึง ป่า