มาดูความหมายของคำศัพท์กริยาวลี Out และ Over

กริยาวลี หรือ Phrasal Verb เกี่ยวกับ Out และ Over นั้นมีหลายคำ ที่เมื่อนำมารวมกับกริยาบางคำแล้วจะทำให้ได้ความหมายที่แตกต่างออกไปจากเดิมอย่างมาก บางคำอาจจะมีคล้ายรากศัพท์เดิมอยู่บ้างเราก็พอเดาได้ แต่สำหรับบางคำที่ไม่มีความหมายแบบเดียวกับรากศัพท์เดิมเลยก็อาจจะทำให้เราตีความได้ลำบาก เพราะฉะนั้นมาดูความหมายของ Phrasal Verb ที่ควรรู้และจดจำ
Think over = Think about ประมาณว่า คิดเกี่ยวกับสิ่งนั้น คิดดีๆ โดยมากจะใช้ Think it over
ตัวอย่าง
To choose a new job, you should think it over carefully.

Have over = Invite someone to one’s home เชิญใครบางคนมาที่บ้าน Have her/him over.
ตัวอย่าง
I want to have Nan and Nam to our house for lunch.

Wear out = make tired ทำให้เหนื่อย เพลีย Wear me/him/her out.
ตัวอย่าง
My brother is really wearing me out.

Figure out = understand solve a problem. เข้าใจ
ตัวอย่าง
I can’t figure out some of the new fashion this year.

Find out = learn , discover เรียนรู้ ค้นหา find it out
ตัวอย่าง
She found out that he’d been cheating on her.

Work out = exercise ออกกำลังกาย
ตัวอย่าง
I go to the park everyday to work out.

Eat out = eat in a restaurant ทานอาหารนอกบ้าน ออกไปกินที่ร้าน
ตัวอย่าง
I don’t want to cook tonight, so let’s eat out.

Go out = leave one’s house to do something. ออกจากบ้านไปทำบางอย่าง
ตัวอย่าง
She likes to go out at the weekend.

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ Phrasal Verb ได้รู้บางความหมายที่ไม่เคยรู้มาก่อน อย่าลืมนำไปฝึกฝนใช้กันบ่อยๆ เพื่อพัฒนาภาษอังกฤษนะ