ภาษาอังกฤษ ขี้ลืม จะใช้คำไหน ?

จะพูดว่าแก้ตัวก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคนเรามีผิดพลาดกันบ้างอะไรบ้าง บางครั้งก็ใจลอย ลืมนั่นลืมนี่ เป็นคนขี้ลืม ก็เป็นนิสัยลับๆของใครหลายคน แต่เมื่อไปทำงาน ไปเรียนหรือไปไหนก็ตามต้องเจอเหตุการณที่จะต้องพูดว่า ฉันนี่แย่จริงๆ เป็นคนขี้ลืม ในภาษาอังกฤษจะใช้คำไหนได้บ้างมาดูกัน

โดยปกติ  Forgetful แปลว่า ขี้ลืม ชอบลืม, ขี้หลงขี้ลืม

แต่ก็มักมีสำนวนในภาษาอังกฤษที่แสดงถึงว่า ขี้ลืม ใจลอย  ได้แก่

–          to forget things

–          to be forgetful

ตัวอย่าง

I always forget things.

แม้ว่าข้อเสียของหลายคนจะเป็นคนขี้ลืม ใจเหม่อลอย ก็ไม่ใช่ความผิดของเราซะทีเดียว เพราะนิสัยของคนเราบางอย่างมันแก้อย่างไรก็ไม่หาย หากแต่เราอาจจะต้องหาวิธีอย่างอื่นมาช่วยให้ข้อเสียของเราตรงนี้ลดลงหรือพอจะแก้ไขได้ก็คือ ในเมื่อเป็นคนขี้ลืมใช่ไหม เราก็จดบันทึก ซะเลย เผื่อกันลืม!! วิธีนี้ยืนยันเลยว่า ไม่ลืมชัวร์