ภาษาพูดและภาษาเขียนใน ภาษาอังกฤษ

PBiIn2g
ภาษาอังกฤษมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน ซึ่งส่วนใหญ่ภาษาพูดมักจะย่อหรือละคำจากภาษาเขียนที่มีความยาวเพื่อให้การพูดคุยมีความเป็นกันเอง ไม่เป็นทางการมากเกินไป บางครั้งเราจะพบว่าบางทีภาษาอังกฤษที่ฝรั่งพูดเราก็ไม่เคยได้เรียนหรือได้พบเจอประโยคนั้นๆเลย นอกจากจะได้พูดคุยกับเจ้าของ

ภาษาถึงจะทราบเอง ในบทความนี้มีประโยคตัวอย่างที่ใช้ในชีวิตประจำวันมาให้ผู้อ่านได้นำไปใช้ในภาษาพูดเพื่อลดความเป็นทางการลง(Informal) ทำให้การพูดคุยมีความเป็นกันเองมากขึ้น เช่น

ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นทางการ (formal) : How are you doing?
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ (informal) : How you doing? หรือ How ya doing?

ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นทางการ (formal) : Where are you going?
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ (informal) : Where ya going?

ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นทางการ (formal) : How have you been?
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ (informal) : How ya been? I’ve been grate.

ภาษาเขียนหรือภาษาพูดที่เป็นทางการ (formal) :Where have you been?
ภาษาพูดที่ไม่เป็นทางการ (informal) : Where ya been?

และนี้ก็เป็นตัวอย่างเบื้องต้นที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะจ๊ะ