พี่เลี้ยงเด็ก ภาษาอังกฤษ

ครั้งนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับพี่เลี้ยงเด็กกัน ว่า พี่เลี้ยงเด็กสามารถใช้คำไหนได้บ้าง เพราะว่ามีหลายคำที่เราสามารถนำไปใช้แทนกันได้

Babysitter เป็นคำนาม แปลว่า พี่เลี้ยงเด็ก แปลตรงๆได้เลย ที่ประกอบไปด้วย baby = เด็กทารก กับ sitter = ผู้ดูแลเด็ก

ตัวอย่าง

I promised the babysitter that we’d be home by midnight.

Nanny เป็นคำนาม แปลว่า พี่เลี้ยงเด็กเหมือนกัน แต่ออกแนว แม่นม ผู้หญิงที่ดูแลเด็กเล็ก นอกจากนี้ nanny ยังสามารถแปลว่า ย่าหรือยาย ที่เป็นคำไม่เป็นทางการ

Baby-minder เป็นคำนาม แปลว่า พี่เลี้ยงเด็ก (minder = ผู้ดูแลเด็ก)

เป็นอย่างไรกันบ้างได้ความรู้คำศัพท์เพิ่มอีกตั้งหลายคำ อย่าลืมเก็บนำไปใช้กันให้ถูกต้องนะ