พี่คนโต น้องคนเล็ก ในภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไร

ถ้าเราจะเรียก พี่คนโต หรือ พี่คนโตที่เป็นลูกคนแรกของบ้าน ในภาษาอังกฤษเราจะพูดได้ว่าอย่างไรกันนะ นอกจากนี้ถ้าเป็นน้องคนเล็กคนสุดท้องละ จะใช้คำว่าอะไรในภาษาอังกฤษดีนะ

 

สำหรับ คนโต หรือ พี่คนโตที่เป็นลูกคนแรกของบ้าน คำตอบก็คือ เราสามารถใช้คำว่า Eldest Brother ในกรณีที่เป็นพี่ชายคนโตคนแรกของบ้าน หรือ Eldest Sister ในกรณีที่เป็นพี่สาวคนโตคนแรกของบ้าน

ตัวอย่างเช่น

Supachai is the eldest of three brothers.

Chatkaew is the eldest sisters.

 

ส่วนการบอกว่าเป็นพี่ของเรา (แต่อาจจะไม่ใช่พี่คนโตสุดในบ้าน) เราสามารถใช้คำว่า Older sister สำหรับพี่สาว หรือ Older brother สำหรับพี่ชาย

นอกจากนี้ยังใช้คำว่า Big brother ในการเรียกพี่ชาย หรือ Big sister ในการเรียกพี่สาวก็ได้เช่นกัน

ตัวอย่างเช่น

Somchai is the oldest of our children and Somyot is the youngest.

My older sister is coming to stay with us at this holiday.

 

ส่วนน้องคนเล็ก เราก็ใช้คำว่า Youngest sister สำหรับน้องสาวคนเล็กของบ้าน หรือ Youngest brother สำหรับน้องชายคนเล็กของบ้าน

และในลักษณะเดียวกันในการบอกว่าเป็นน้องของเรา (แต่อาจจะไม่ใช่น้องคนเล็กสุดในบ้าน) เราสามารถใช้คำว่า Younger sister สำหรับน้องสาว หรือ Younger brother สำหรับน้องชาย

นอกจากนี้ยังใช้คำว่า Little brother ในการเรียกน้องชาย หรือ Little sister ในการเรียกน้องสาวก็ได้เช่นกัน