พิธีจบการศึกษาในแต่ละเทอม

อย่างที่เคยเล่าไปช่วงบทความแรกๆว่า ปกติที่ DUELI (Deakin University English Language Institute) หรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่นี่นับเทอมการเรียนต่อเทอม คือ 5 สัปดาห์ โดยแต่ละเทอมจะเรียกว่า Intake พอเรียนจบ 1 Intake ถ้านักเรียนคนไหนไม่ได้เรียนต่อใน Intake ถัดไป อาจจะกลับประเทศหรือไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยก็ตาม ทางสถาบันก็จะมีการจัดพิธีจบการศึกษาให้ คือการแจกใบจบนั่นเอง แต่ถ้าเป็นเด็กประเทศญี่ปุ่นก็จะพิเศษหน่อยตรงที่ช่วงบ่ายก็จะมีงานเลี้ยงส่งของเด็กญี่ปุ่นโดยเฉพาะเพิ่มเติมด้วย

ด้านการแจกใบจบจะแจกเหมือนกันให้นักเรียนทุกประเทศโดยจะจัดขึ้นในช่วงเช้าของวันศุกร์สัปดาห์ที่ 5 ของ Intake นั้นๆ ซึ่งปกติวันนั้น จะไม่มีการเรียนการสอน ในครึ่งเช้าแรกนักเรียนทุกคนต้องมารับผลการศึกษาด้วยตัวเองที่ห้องเรียนก่อน เพราะถ้าหากนักเรียนคนไหนไม่ได้มาวันศุกร์ในสัปดาห์สุดท้ายนี้ จะไม่สามารถฝากเพื่อนรับแทนได้ และจะต้องมาติดต่อรับในวันอังคารสัปดาห์ถัดไปด้วยซึ่งบางคนอาจจะต้องใช้ผลการเรียนและอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติ ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จึงจะมารับผลการเรียนในวันที่กำหนดมากกว่า โดยคุณครูจะแจกให้ทีละคนในห้องเรียน พร้อมทั้งอธิบายว่านักเรียนอ่อนด้านไหน ด้านไหนพัฒนาขึ้นบ้าง คุณครูจะคุยเป็นรายบุคคลและเป็นส่วนตัว เมื่อแจกครบ อธิบายครบ นักเรียนทุกคนสามารถ เดินทางไปยังสถานที่แจกใบจบได้ โดยตัวนักเรียนที่เรียนจบไปแน่นอนและเพื่อนนักเรียนที่ไม่ได้เรียนจบก็ไปให้กำลังใจแสดงความยินดีได้ที่หอประชุม

ทั้งนี้ทั้งนั้น ทางสถาบันก็ไม่ได้บังคับว่าจะต้องไป คือจะไม่ไปก็ได้ แต่แค่นักเรียนส่วนใหญ่จะไปกันเกือบหมด โดยปกติจะจัดพิธีมอบที่หอประชุมเกือบทุกครั้ง ยกเว้นเสียบางสัปดาห์อาจจะมีกิจกรรมบางอย่างทำให้ใช้หอประชุมไม่ได้ ก็มีไปจัดพิธีจบที่ Wattle Park ซึ่งเป็นสถานที่ใกล้มหาวิทยาลัย และที่แห่งนี้นั้นนอกจากจะมีจัดพิธีจบการศึกษาแล้วนั้น ยังเป็นสถานที่ จัดงานเลี้ยง งานแต่งงานต่างๆอีกด้วย จึงทำให้สถานที่ดังกล่าวมีความสวยงาม นักเรียนที่จบและไม่จบการศึกษาในรอบนั้นก็นิยมร่วมกันถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย

คำศัพท์ทิ้งท้าย
Graduation (N.) แปลว่า การสำเร็จการศึกษา คำเหมือน Commencement, Convocation