ฝึกพูดภาษาอังกฤษสำเนียงฝรั่งกับ “When did you”

อย่างที่บอกว่าฝรั่งเวลาพูดมักจะเชื่อมคำในประโยคทำให้รวบรัดไปในบางครั้งเราอาจจะฟังไม่ทัน แต่ถ้าเราอยากฟังทัน ฟังออก พูดเป็นแบบที่ฝรั่งพูด เราก็ต้องเชื่อมคำการพูดให้เป็น โดยวันนี้จะเป็นการฝึกพูดในชุดคำดังนี้

 • What did you?
 • When did you?
 • Why did you?

โดยครั้งนี้เราจะค่อยๆเปลี่ยนคำ จากปกติพูดว่า Did you เป็น Didya แล้ว Didja แล้วก็เป็น Dja มาลองดูตัวอย่างกัน

 • Didya see the bird?
 • Didja see the bird?
 • Dja see the bird?

หลังจากนั้นก็มารวมกับคำพวก What  When Why ที่เคยได้เรียนไปในบทความที่แล้ว เป็น

 • Whatdidya see?
 • Whatdidja see?
 • Whadja see?

ดังนั้นมาดูตัวอย่างประโยคการพูดภาษาอังกฤษเมื่อปรับสำหรับพูดแล้วจะได้เป็นดังนี้

 • ภาษาเขียน :When did you see them?

ภาษาพูด: Whendja seeum?

 

 • ภาษาเขียน : Why did you stop there?

ภาษาพูด: Whydja stop there?

 

 • ภาษาเขียน :What did you want to buy?

ภาษาพูด: Whatdidya wanna buy?

 

 • ภาษาเขียน : Why did you want to buy one?

ภาษาพูด: Whydja wanna buy one?