ประโยคโพส Facebook แนวๆ เกี่ยวกับความรักฉบับภาษาอังกฤษ EP2

มาต่อกันกับ ประโยคโพส Facebook แนวๆ เกี่ยวกับความรักฉบับภาษาอังกฤษ EP2 ได้เลย มาดูกันว่าจะโดนขนาดไหน

  • I feel really happy when I see you. ฉันมีความสุขเหลือเกินเมื่อได้พบหน้าเธอ
  • Behind every favorite song. There’s an untold story. เบื้องหลังเพลงโปรดของเราทุกคนมักมีเรื่องที่เราไม่เคยเล่าให้ใครซ่อนอยู่
  • Just because someone is smiling doesn’t mean their life is perfect. เพียงเพราะเขายิ้ม นั่นไม่ได้หมายความว่าชีวิตเขานั้นมีความสุข
  • The hardest decision is deciding whether to walk away or try harder. การตัดสินใจที่ยากที่สุดคือ เมื่อต้องเลือกว่า เดินจากไป หรือ พยายามให้มากขึ้น
  • Do you ever think of me? เธอเคยคิดถึงฉันบ้างไหม?
  • I’ll always love you, no matter what happens between us. ฉันจะยังคงรักเธอเสมอ ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นระหว่างเรา
  • Being single is much better than being in the wrong relationship. เป็นโสดนั้นดีกว่าตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นทุกข์
  • If I choose you over eating, you must be very special. ถ้าฉันเลือกเธอแทนที่จะเลือกการกินแปลว่าเธอนั้นคือคนที่พิเศษมากๆ
  • Love doesn’t break your heart, people do. ความรักไม่ได้ทำให้หัวใจเราสลายคนต่างหากที่ทำ
  • I like the way you talk. ฉันชอบวิธีการพูดของเธอ