ประโยคแสดงการชื่นชมภาษาอังกฤษ

การชื่นชมก็เป็นที่ที่ทำให้ผู้ฟังรู้สึกดี ประทับใจ โดยคำว่าชื่นชมนั้นในภาษาอังกฤษเรียกว่า Compliment แต่การชื่นชมก็มีได้หลายโอกาส วันนี้เราได้รวบรวมประโยคการชื่นชมโดยทั่วไปตามแต่ละโอกาสมาฝาก เผื่อใครอาจจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ดังนี้

ประโยคใช้ชื่นชมในการแต่งตัวหรือบุคลิกภาพของบุคคล

 • You look nice.
 • You look amazing!
 • What a beautiful (dress / hat / necklace..)!
 • I like your (haircut / shirt / shoes / bag…)

ประโยคใช้ชื่นชมในการทำอาหาร

 • The chicken soup is delicious.
 • You’re a fantastic cook.
 • My complements to the chef!

ประโยคใช้ชื่นชมบ้านของคนๆนั้น

 • What a nice apartment!
 • You have a beautiful home!

ประโยคใช้ชื่นชมเด็กๆของคนๆนั้น

 • He’s / She’s so cute!
 • Your kids are a lot of fun.