ประโยคภาษาอังกฤษในการถาม-ตอบเรื่องครอบครัว

หัวข้อเรื่องครอบครัวเป็นหัวข้อคลาสสิก ในการชวนคุย สร้างบทสนทนาทั่วไป เพราะหลายคนมักชอบพูดถึงคนในครอบครัวของตัวเอง ทั้งเรื่อง ญาติ พี่น้อง พ่อ แม่ ว่ามีสามาชิกในครอบครัวกี่คนบ้าง ซึ่งหัวข้อครอบครัวเป็นหัวข้อยอดนิยมในการต่อบทสนทนาในหลายๆสถานการณ์ เพราะนอกจากจะเป็นเรื่องใกล้ตัวของทุกคนแล้วยังเป็นเรื่องที่ไม่ขัดแย้งและคุยได้ง่ายมาก ดังนั้นวันนี้เรามาเรียนรู้คำถามและคำตอบเกี่ยวกับครอบครัวไว้สำหรับพูดคุยในวงสนทนาภาษอังกฤษกัน

  • Do you have any brothers or sisters? คุณมีพี่/น้องชายหรือพี่/น้องสาวไหม?

เวลาตอบก็สามารถตอบได้หลายแบบ ดังนี้

  • Yeah, I have two sisters. ใช่ฉันมีพี่/น้องสาว 2 คน
  • Yeah, I have a younger brother and an older sister. ใช่ฉันมีน้องชาย 1 คน และ พี่สาว 1 คน
  • Yeah, I have a brother and a sister. ใช่ฉันมีพี่/น้องชายและพี่/น้องสาว
  • Yes, I have two brothers. ใช่ฉันมีพี่/น้องชาย 2 คน

จะเห็นได้ว่า คำว่า brother มีโอกาสเป็นได้ทั้งพี่ชายหรือน้องชาย ในขณะที่คำว่า sister ก็มีโอกาสเป็นได้ทั้งพี่สาวหรือน้องสาวเช่นกัน เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะระบุลงไปให้ชัดสามารถนำคำว่า younger และ older มาประกอบได้ เช่น older brother ก็คือ พี่ชายคน younger sister ก็คือ น้องสาวนั่นเอง

 

  • Is she or he older or younger than you? เธอหรือเขานั้นอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณ ?
  • Are they older or younger than you? พวกเขานั้นอ่อนกว่าหรือแก่กว่าคุณ ?

ถ้าหากไม่ได้ระบุให้ชัดตั้งแต่แรกว่าเป็นพี่หรือเป็นน้องก็อาจจะมี 2 คำถามนี้ตามมาได้ เพื่อเป็นการแสดงถึงความสนใจและใส่ใจในการพูดคุย