ประโยคภาษาอังกฤษแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเชิงธุรกิจ

ในการพูดคุยในเชิงธุรกิจแต่ละครั้งอาจจะมีช่วงให้เราได้เสนอความคิดเห็น แสดงแนวคิดในมุมมองของตัวเราเองบ้างในบาวจังหวะ ดังนั้นวันนี้เราจึงมีประโยคเริ่มสำหรับการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเชิงธุรกิจเป็นภาษาอังกฤษมาฝากกันดังนี้

 • In my experience…
 • I have seen that…
 • I have noticed that…
 • I have observed that…
 • I just don’t think it’s right that…
 • One argument in favor of … is that…
 • As far as I’m concerned…
 • Personally, I think…
 • I’d like to point out that…
 • Speaking for myself…
 • I tend to think that…
 • I am sure that…
 • I certain that….
 • I convinced that…

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.