ประโยคภาษาอังกฤษเอาตัวรอดในห้องเรียน กับ Can I… ?

เด็กๆหลายคนเมื่อเรียนในห้องเรียนภาษาอังกฤษ แล้วอยากจะขออนุญาตคุณครูทำนั่นนี่ แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดเป็นภาษาอังกฤษอย่างไงดี วันนี้มาดูประโยคเอาตัวรอดง่ายๆ สบายๆในห้องเรียนภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานให้ไม่ต้องกังวลใจอีกต่อไปแล้ว ด้วยการใช้ Can I… ? กัน โดยเมื่อไหร่ที่เราใช้ Can I… ? นั่นแสดงถึงว่าเราต้องการบางสิ่งบางอย่าง หรือขออะไรบางสิ่งบางอย่างกับผู้พูดด้วย ฉะนั้นมาลองดูตัวอย่างประโยคที่มีประโยชน์ เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกัน ดังนี้

 • Can I go out?
 • Can I go to the toilet?
 • Can I open the window?
 • Can I ask something?
 • Can I answer the question?
 • Can I come in?
 • Can I switch off the lights?
 • Can you help me, please?
 • Can you play the CD again, please?
 • Can I borrow your pen?
 • Can I sharpen my pencil?

จะสังเกตเห็นว่า Can I  มักจะตาม ด้วยกริยาเสมอ และเป็นการแสดงออกถึงความต้องการของเรา ในขณะที่ Can you ก็จะตามด้วยกริยาเสมอเช่นกัน หากแต่เป็นความต้องการให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้ ต่อไปถ้าหากอยากขอความช่วยหรือหรือต้องการอะไรกับฝรั่งเราสามารถใช้ Can I..? ตามตัวอย่างข้างบนได้