ประโยคภาษาอังกฤษควรรู้เมื่อต้องขึ้น Taxi ที่ต่างประเทศ

สำหรับใครที่ชอบเดินทางไปต่างประเทศแล้วมีโอกาสได้ใช้บริการรถ Taxi ควรต้องเรียนรู้ประโยคพื้นฐานเหล่านี้ไว้บ้าง มาดูกันเลยว่ามีประโยคอะไรบ้าง

 

ถ้าจะพูดว่า ฉันจะหารถ Taxi ได้ที่ไหนบ้าง สามารถพูดได้ว่า

 • Where can we get a taxi?
 • Where can we find a cab around here?
 • Please tell me where the taxi stand is.
 • Can you direct me to the taxi stand?

 

ถ้าต้องการบอกให้รถ Taxi พาเราไปส่งยังที่ต่างๆ อาจจะพูดว่า

 • To this place, please.
 • Take me there, please.
 • I need to go to this address.
 • I need to get to this address.

 

ขณะนั่งบนรถ Taxi ต้องการบอกให้เร่งความเร็วหน่อยเพราะเรารีบสามารถพูดได้ว่า

 • Could you drive a bit faster?
 • Can we go a little faster? I’m in a rush.

 

ถ้าต้องการบอกคนขับให้จอดยังที่ต่างๆก็พูดได้ว่า

 • Right here, please.
 • Please stop here.
 • OK , This is it.
 • Let me off here, please.
 • I’d like to get out here

 

ถ้าต้องการถามราคาที่เราต้องจ่ายพูดว่า

 • How much?
 • How much do I owe you?