ประโยคบอกสถานะความสัมพันธ์ภาษาอังกฤษควรรู้

เชื่อว่าทุกคนบนโลกนี้ย่อมมีสถานะความสัมพันธ์ที่หลากหลายกับคนรัก ทั้งอดีต ปัจจุบัน หรือแม้แต่อนาคต เพราะความสัมพันธ์ เป็นการแสดงสถานะอย่างหนึ่งของคนที่สำคัญกับเรา หรือแม้แต่ตัวเราเองก็เช่นกัน ว่าเราให้สถานะของตัวเราเองว่าอย่างไรบ้าง ดังนั้นมาดูว่าในภาษาอังกฤษสถานะแต่ละแบบเขียนและพูดอย่างไร

 • I’m single. หมายถึง ฉันโสด
 • I have a boyfriend. หมายถึง ฉันมีแฟนแล้ว (ผู้ชาย)
 • I have a girlfriend. หมายถึง ฉันมีแฟนแล้ว (ผู้หญิง)
 • We’re getting married in May. หมายถึง เรากำลังจะแต่งงานในเดือนพฤษภาคม
 • I’m married. หมายถึง ฉันแต่งงานแล้ว
 • We’re engaged. หมายถึง เราหมั้นกันแล้ว
 • I’ve been married for…. หมายถึง ฉันแต่งงานกันแล้ว … (จำนวนปี)
 • I’m divorced. หมายถึง ฉันหย่าแล้ว
 • I’m just separated. หมายถึง ฉันพึ่งแยกกันอยู่
 • I’m not quite over my ex. หมายถึง ฉันไม่ค่อยชอบแฟนเก่าของฉัน
 • I’m widowed. หมายถึง ฉันเป็นม่าย
 • I’m not looking for anything serious. หมายถึง ฉันยังไม่ได้มองหาหรือจริงจังกับใคร