ประโยคบอกทิศทางภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

การเดินทางเป็นสิ่งที่คู่กับชีวิตของทุกคนเป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้ว ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปต่างจังหวัด เดินทางไปต่างประเทศ หรือแม้แต่แค่เดินทางไปโรงเรียน ไปทำงาน หรือไปซื้อของ ย่อมใช้ทักษะการเดินทางพื้นฐานและบอกทิศทางในการเดินทางไปยังที่ต่างๆได้อย่างสำเร็จ ดังนั้นวันนี้เรามาดูประโยคภาษาอังกฤษที่ไว้ใช้สำหรับบอกทิศทางในชีวิตประจำวันกันดีกว่าว่ามีประโยคแบบไหนบ้าง แล้วสามารถนำไปใช้ได้จริงๆด้วย ดังนี้

 • Drive along this street ขับรถไปตามถนนสายนี้
 • Walk along this street เดินไปตามถนนสายนี้
 • After the traffic lights continue for หลังจากสัญญาณไฟจราจรขับต่อไป
 • The place is near to/besides or next to… สถานที่อยู่ใกล้/ข้างกับ…
 • Please walk along the street … โปรดเดินไปตามถนน …
 • I am looking for… ฉันกำลังมองหา…
 • But could you direct me to… แต่คุณช่วยพาฉันไปที่…
 • Carry straight on … คือ ตรงไปเรื่อยๆ
 • Keep to your left… ชิดซ้าย
 • Keep to your right … ชิดขวา
 • Look out/watch out for … ระวัง…
 • Next to the cafe you will see …ข้างร้านกาแฟคุณจะเจอ…
 • Find my way please… ช่วยหาทางหน่อย…
 • May I disturb you ขอรบกวนคุณหน่อย
 • Sorry for disturbing you ขอโทษที่รบกวนคุณ
 • I am really grateful ฉันรู้สึกขอบคุณจริงๆ
 • You have been a great help คุณได้รับความช่วยเหลือที่ดี