ประโยคบอกคิดถึงไม่ได้มีแค่ I Miss You เท่านั้นนะ

ถ้าจะว่า “ฉันคิดถึงคุณ” เป็นภาษาอังกฤษหลายคนจะคิดถึงประโยคที่ว่า “I miss you” เป็นอันดับแรกถูกไหม? แต่จะบอกให้นะว่าความจริงแล้วยังมีอีกหลายประโยคที่สามารถแสดงความคิดถึงได้ด้วยมาดูกันว่ามีประโยคไหนบ้าง เผื่อจะได้แอบเอาไปใช้กับคนที่เรารัก

 • I need to see you
 • I long for you
 • I yearn for you
 • I miss your smile
 • I miss your laugh
 • I miss you so much
 • I feel sad without you
 • I wish you were here
 • Can’t breathe without you
 • I miss seeing your face
 • All I do is thinking of you
 • I hope I see you again
 • You’ve been on my mind
 • I’ve been thinking of you
 • I miss you so much it hurts
 • I hope I see you soon
 • I can’t wait to see you again
 • I can’t stop thinking about you
 • Your picture makes me smile
 • I think about you all the time
 • I think of you night and day
 • I want you here with me now
 • I can’t wait to talk to you again
 • I’m counting down the days
 • When can I see you again?
 • When will I see you again?