ประโยคถามทางภาษาอังกฤษรู้ไว้เมื่อไปเที่ยว

ถ้าใครชอบการเดินทาง รักการท่องเที่ยว ก็อย่าลืมเรียนรู้ภาษาอังกฤษไปด้วย เพราะเวลาเราเดินทางไปยังที่ต่างๆของโลก หรือต่างประเทศ ภาษาอังกฤษเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เราสื่อสารและนำพาเราไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ภาษาอังกฤษจะเป็นตัวพาคุณไปยังที่ๆคุณอยากไปดังนั้นเราควรมาเรียนภาษาอังกฤษไว้ อย่างไรก็ตามวันนี้เรามีประโยคถามทางเป็นภาษาอังกฤษที่น่ารู้มาฝากกัน ดังนี้

 • How do I find..?
 • Could you tell me how to get to..?
 • Where is..?
 • Excuse me, How can I go to..?
 • Can you tell me the way to ..?
 • Excuse me, could you tell me how to get to the train station.
 • Are you from around here?
 • Are we on the right road for ..?
 • Is this the right way for..?
 • Do you have a map..?
 • Can you show me on the map?
 • Pardon me, I’m lost, how do I get to..?
 • Which is the best way to..?
 • Could you direct me to..?
 • How do I get to..?
 • What’s the best way to..?