ประโยคง่ายๆที่ใช้ผิดบ่อย Where are you from?/ Where do you come from?

เรามักจะชินกับการพูด Where are you come from? แบบนี้ พูดควบไปเลย แต่รู้ไหมว่าไม่ถูกต้องนะ อันที่จริงสามารถใช้ได้ 2 แบบ คือ

Where do you come from?

Where are you from?

จะสังเกตเห็นว่า ถ้าหากเราจะใช้ come ต้องใช้ verb to do มาช่วยแต่ถ้า จะใช้ are ต้องไม่มี come  เพราะฉะนั้นหากใครยังใช้ ควบเป็น Where are you come from? ผิดนะ ต้องฝึกทำความเข้าใจใหม่ จะได้ใช้เป็น ใช้ถูก และใช่คล่อง

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating / 5. Vote count:

No votes so far! Be the first to rate this post.