ประโยคคำถาม How do you feel?

โดยปกติฝรั่งเวลาเจอหน้าทักทายกัน มักจะถามเรื่องความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง ตามมารยาทซึ่งโดยมากก็จะมีประโยคเหล่านี้

 • How do you feel?
 • How are you?
 • How are you today?
 • How do you feel today?

 

เมื่อต้องตอบคำถามเหล่านี้ก็จะมี 2 รูปแบบ คือ

เชิง Positive เช่น

 • I’m fine.
 • I’m good.
 • I’m great.

 

เชิง Negative เช่น

 • I’m sick.
 • I feel sick.
 • Not so good.
 • Not very well.

 

แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคุณเห็นบางคนตอบในเชิงลบ เช่น Not well  เราก็สามารถถามต่อได้ว่า

 • What’s the matter?
 • What’s wrong?

 

จากนั้นผู้ที่ถูกถามก็สามารถใช้ประโยคเหล่านี้ได้

 • I have…(+Health problem) เช่น I have a sore throat.
 • I’ve got…(+ health problem)