ประโยคคำถามและประโยคบอกเล่าที่คุณใช้บ่อยเมื่อเข้าพักโรงแรม

หลักจากเราได้เรียนรู้ประโยคคำถามและประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษในฝั่งพนักงานโรงแรมแล้ว เรามาเรียนรู้ประโยคบอกเล่าและประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่ใช้บ่อยเมื่อต้องเข้าพักโรงแรมเป็นภาษาอังกฤษกันดังนี้

10 ประโยคคำถามภาษาอังกฤษที่คุณใช้ถามเมื่อต้องพักโรงแรม

 1. Do you have any rooms available for … (15th Mar)?
 2. Is breakfast included?
 3. Does the room have air-conditioning?
 4. Where can I check-in?
 5. Can I see the room, please?
 6. Can someone help me with my bags?
 7. Could I have a wake-up call at …(6 o’clock), please?
 8. Is there an airport shuttle bus?
 9. When is check-out time?
 10. Could we please check-out a little late, at (one o’clock)?

 

10 ประโยคบอกเล่าภาษาอังกฤษใช้บ่อยเมื่อคุณต้องพักโรงแรม

 1. I’d like to book a room, please.
 2. I’d like a single room, please.
 3. I’d like a double room, please.
 4. The room is too noisy.
 5. I would like to change my room.
 6. We need (housekeeping service), please.
 7. We’d like to stay for an extra day.
 8. I’ve lost my room key.
 9. We’re checking out now.
 10. We really enjoyed our stay.